تاريخچه شرکت
 
 
در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه وتحقق اهداف خصوصی سازی درامر واگذاری امور تصدی گری دولت به بخش خصوصی و متعاقب ابلاغ مصوبات هیئت مدیره محترم جمهوری اسلامی ایران، شرکت خدمات فرودگاهی هما در سال 1381تاسیس و پس از اخذ موافقت سازمان هواپیمایی کشوری درتاریخ 13/06/81 تحت شماره 191781 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
 
 
شرکت خدمات فرودگاهی هما با هدف انجام تخصصی امور عملیاتی و انتقال دانش حرفه ای به نسل جوان ، اندوخته های متجاوز از 35 سال تجربه و دانش متقدمین صنعت هواپیمایی را در مجموعه ای کوچک تجمع نمود و با تلاشی گسترده که حاصل کاری جمعی بود توانست در کوتاه مدت همکاری با هما کارنامه نسبتا قابل قبولی ارائه نماید که امید است با همراهی و حمایت های بایسته ، درآینده گامهای موثری در جهت تحقق اهداف هما و صنعت حمل و نقل هوایی بردارد

 
 
|
|
|
|
|